Posted on ۲دیدگاه

دیجیتال ساینیج رایگان(تبلیغات متمرکز)

دیجیتال ساینیج به معنی اطلاع رسان دیداری می باشد و هدف آن جلب توجه بیننده و مخاطب قرار دادن ایشان جهت اطلاع رسانی با اهداف در نظر گرفته شده برای آن دستگاه بسته به نوع…

ادامه مطلب

Posted on

بازار هدف: شناخت بازار کسب وکار و بازاریابی هدفمند

هدف

target market یا بازار هدف: مشتریان بالقوه ای هستند که با بیشترین احتمال کالای شما را خریداری می کنند. این مشتریان موجب سود و زیان شما در کسب و کارتان شده و ضامن بقای شما…

ادامه مطلب