Posted on

بازار هدف: شناخت بازار کسب وکار و بازاریابی هدفمند

هدف

target market یا بازار هدف: مشتریان بالقوه ای هستند که با بیشترین احتمال کالای شما را خریداری می کنند. این مشتریان موجب سود و زیان شما در کسب و کارتان شده و ضامن بقای شما…

ادامه مطلب